O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności :

  
Niskie bezrobocie w maju    (2017-06-06)     

7,5% - tyle według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyniosła stopa bezrobocia w maju br. To o 0,2 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 1,6 pkt. proc. mniej niż rok temu. Tak niskiego bezrobocia w maju nie było od 26 lat. Liczba bezrobotnych w końcu maja 2017 roku wyniosła 1,2 mln osób i w porównaniu do kwietnia br. spadła o 49,3 tys. osób (o 3,9%). Spadek miał miejsce we wszystkich województwach, najsilniej    więcej
  
Wiosenna spartakiada integracyjna    (2017-06-06)     

Ponad 150 osób niepełnosprawnych rywalizowało podczas spartakiady integracyjnej, zorganizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu i Stowarzyszenie "Jesteśmy". Uroczystego otwarcia zawodów sportowych dokonali: Leszek Langer - Dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy, Anna Szczepanik Dziadowicz - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy, oraz radna Elżbieta Chowaniec. Zainaugurowano także wystawę prac plastycznych - plakatów    więcej
  
Rodzina i praca – to się opłaca!    (2017-06-06)     

Klimat sprzyjający rodzinie – na to kładzie się obecnie nacisk w nowoczesnych firmach. Idea godzenia ról zawodowych i rodzinnych przyświecała też spotkaniu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na którym zaprezentowano wyniki projektu „Rodzina i praca – to się opłaca!” oraz najnowszą platformę Ministerstwa. 30 maja br. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się śniadanie prasowe z udziałem przedstawicieli mediów.    więcej
  
Fabryka marzeń i Zabawka terapeutyczna    (2017-06-06)     

W nowosądeckim Pałacu Młodzieży odbyły się warsztaty, podczas których młodzież niepełnosprawna wraz ze zdrowymi rówieśnikami wykonywali zabawki, które mogą być pomocne w różnego rodzaju terapiach. Organizatorem wydarzenia było działające przy Pałacu Młodzieży - stowarzyszenie "Fabryka marzeń". Nad artystyczną częścią warsztatów czuwał znany sądecki artysta plastyk Wacław Jagielski. Uczestnicy warsztatów, oprócz wspaniałej zabawy    więcej
  
Konferencja naukowa "Kocham i wymagam"    (2017-06-06)     

Leszek Langer, pełnomocnik prezydenta miasta uroczyście otworzył konferencję naukową pod nazwą "Kocham i wymagam", zorganizowaną przez sądecką Fundację "Ostoja". Pełnomocnikowi towarzyszył Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej - Grzegorz Chochla. Podczas konferencji zostały wygłoszone niezwykle aktualne referaty naukowe, m.in. "Życie w sieci - szanse i zagrożenia nowych mediów dla młodych ludzi", a także "Problemy psychiczne młodzieży    więcej
  
Wyraźniejszy głos środowisk osób niepełnosprawnych    (2017-06-06)     

Minister Elżbieta Rafalska wręczyła powołania członkom Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych nowej kadencji. W porównaniu do poprzedniego składu znacznie, bo z 7 do 20 osób, wzrósł w niej udział przedstawicieli tych środowisk. Każdy z nich musiał mieć poparcie co najmniej 15 organizacji środowiskowych. - Mamy w Polsce 5 mln osób niepełnosprawnych. Co ósmy obywatel zmaga się z tym problemem - mówiła podczas posiedzenia    więcej
  
Jubileusz działalności Ośrodka    (2017-05-24)     

Prezydent Ryszard Nowak oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych Leszek Langer wzięli udział w uroczystym jubileuszu 50-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Broniewskiego. Wszystkich zaproszonych gości w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu powitał dyrektor SOSW - Grzegorz Rams, a nauczyciele i podopieczni zadbali o walory artystyczne spotkania, przygotowując specjalny program    więcej
  
Kampania emerytalna wystartowała    (2017-05-18)     

Zainaugurowano pierwsze regionalne spotkania w ramach kampanii społeczno-informacyjnej "Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego". Minister Elżbieta Rafalska odwiedziła Kraków, sekretarz stanu Stanisław Szwed był w Rzeszowie, a podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska w Gdańsku. Do połowy czerwca kierownictwo MRPiPS będzie prezentowało we wszystkich regionach zmiany w przechodzeniu na emeryturę, związane z obniżeniem wieku emerytalnego.    więcej
  
Wsparcie niepełnosprawnych priorytetem rządu    (2017-05-09)     

Minister Elżbieta Rafalska wzięła udział w zorganizowanej w Sejmie konferencji, poświęconej funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie. Konferencja odbyła się z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. - Tytuł dzisiejszej konferencji - "Widoczni dla świata" - doskonale oddaje nasze powinności wobec tej grupy osób. Musimy ich dostrzegać, wyraźniej widzieć problemy, z jakimi zmagają się    więcej
  
Niebiesko dla autyzmu    (2017-04-29)     

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu odbył się koncert kończący miesiąc kwiecień, będący międzynarodowym miesiącem wiedzy o autyzmie. Na scenie zaprezentowali się wychowankowie integracyjnych oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas, do których uczęszczają dzieci i młodzież z autyzmem. Przybyłych do ośrodka gości przywitali: dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy - Leszek Langer , dyrektor Wydziału Edukacji - Józef Klimek    więcej
  
Prezydent Nowego Sącza przewodził w rankingu    (2017-04-21)     

Niedługo minie rok od ogłoszenia przez Fundację Sądecką i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu zwycięzcy w Rankingu "Efekty Polityki Społecznej". Zwycięzcą wspomnianego rankingu został Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. W wygranej przez miasto Nowy Sącz kategorii "Efekty polityki społecznej" drugie miejsce zajęło miasto i gmina uzdrowiskowa Krynica-Zdrój, a trzecie miejsce przypadło miastu Gorlice. Nowy Sącz jest uważany za miasto, w którym    więcej
  
Obradowała Rada Rynku Pracy    (2017-04-08)     

W pierwszych dniach kwietnia miało miejsce XI Plenarne Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza. Zebrani członkowie obradowali m.in. nad aktualną sytuacją na rynku pracy, wydali opinię w zakresie oceny racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy za 2016 r. Spotkanie miało miejsce w Sądeckim Urzędzie Pracy w Nowym Sączu. Posiedzenie rozpoczął przewodniczący Rady Rynku Pracy - Leszek Langer.    więcej
  
Bezrobocie nadal w dół    (2017-04-07)     

W kwietniu znane są już statystyki za miesiąc marzec bieżącego roku, w którym odnotowano kolejny spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy. Z rejestrów SUP ubyło 198 osób, a liczba bezrobotnych w ewidencji na koniec marca wynosiła 2684 osoby. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, spadek liczby bezrobotnych wyniósł 968 osób. Wszystkie dane, spływające również z Głównego Urzędu Statystycznego    więcej
  
Dzień świadomości autyzmu    (2017-04-03)     

Pod patronatem Prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka odbył się przemarsz ulicami miasta w ramach Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie. W wydarzeniu wzięli udział zastępca prezydenta Wojciech Piech, dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer, zastępca dyrektora Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji Tomasz Michałowski oraz strongman Tomasz Kowal. Organizatorem przemarszu było Stowarzyszenie "Światełko Nadziei"    więcej
  
Poznaj ministerialne programy    (2017-04-01)     

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków w konkursach, ogłoszonych na 2017 r., w ramach Programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - nowy wymiar 2020". Wystartowały trzy nowe edycje: 1. "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego"- edycja 2017 r." 2. "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu    więcej
  
Święto integracji w Nadziei    (2017-03-27)     

W siedzibie Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Umysłowo i Ruchowo "Nadzieja" miało miejsce spotkanie integracyjne, połączone z poświęceniem i przekazaniem do użytku nowego mikrobusu, którego zakup dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji spektaklu przygotowanego przez podopiecznych stowarzyszenia, podczas którego została    więcej
  
Sympozjum w Ekonomie    (2017-03-19)     

Dzisiaj w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu odbyła się konferencja popularnonaukowa dla młodzieży pt. "Moje finanse - od nastolatka do budżetu państwa". Gościem specjalnym wydarzenia był Wiceminister Finansów Wiesław Janczyk. W konferencji wzięli również udział zastępca prezydenta Wojciech Piech, prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak ze Szkoły Głównej Handlowej, dr Halina Potok - Prorektor ds. studenckich i kształcenia PWSZ    więcej
  
Minimalna stawka godzinowa     (2017-03-03)     

Realizacji przepisów, dotyczących przestrzegania minimalnej stawki godzinowej, poświęcono spotkanie z dziennikarzami, które odbyło się 1 marca w MRPiPS. Wzięli w nim udział: minister Elżbieta Rafalska, sekretarz stanu Stanisław Szwed, prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska i Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć. Przepisy ustanawiające minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł dla określonych umów cywilno-prawnych obowiązują od 1 stycznia 2017 r.    więcej
  
Wzrosły minimalne emerytury    (2017-03-03)     

Od 1 marca minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrosły o ponad 100 zł, do wysokości 1 tys. zł. W ten sposób osiągnęły one poziom 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Do tej pory najniższa emerytura wynosiła 882,56 zł. Prawo do minimalnej emerytury zyskały kobiety, mające co najmniej 20 lat stażu pracy i mężczyźni mogący się wykazać 25 lat stażu. Wszystkie świadczenia zostaną też zwaloryzowane. Minimalna gwarantowana    więcej
  
KFS - spotkanie informacyjne    (2017-02-26)     

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to jeden z programów wsparcia, który na dobre wpisał się w działania podejmowane przez pracodawców za pośrednictwem Sądeckiego Urzędu Pracy. Przypomnijmy, rządowy program rozpoczął się w 2014 r., a środki, którymi dysponował Sądecki Urząd Pracy to prawie 3 mln zł. W dniu 16 lutego 2017 r. w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy przy ul. Węgierskiej 146 w Nowym Sączu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Krajowego    więcej
  
Dziesięć lat do setki    (2017-02-24)     

Radio Kraków obchodziło 90.rocznicę działalności w eterze. Z tej okazji w nowosądeckiej redakcji Radia przez cały dzień wspominano pracę lokalnych dziennikarzy Radia Kraków, pracujących w Nowym Sączu. Nie mogło się obyć też bez urodzinowego tortu, który rozkroił redaktor naczelny Sławomir Wrona wraz z dziennikarzami. Redakcję w tym dniu odwiedził m.in. Leszek Langer - dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza, który złożył    więcej
  
Nabór kandydatów do Krajowej Rady Konsultacyjnej     (2017-02-23)     

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych do zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046) Rada jest organem    więcej
  
Nowy instrument dla polskich mikroprzedsiębiorców    (2017-02-23)     

Umowa z Nest Bankiem została zawarta w ramach Europejskiego Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI - EU Programme for Employment and Social Innovation) na lata 2014-2020, w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, stanowiącego część Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera). Dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej, Europejski Fundusz Inwestycyjny zapewnia gwarancję    więcej
  
Waloryzacja rent i emerytur w 2017 r.    (2017-02-23)     

Minister Elżbieta Rafalska podpisała dziś komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Wynosi on 100,44 proc. Jednak, zgodnie z grudniową nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenia emerytalno-rentowe (z określonym minimalnym stażem) zostaną podniesione nie mniej niż o kwotę 10 zł (7,50 zł w przypadku rencisty z częściową niezdolnością do pracy). Emerytury najniższe od 1 marca wzrosną do 1000 zł.    więcej
  
Poradnik Seniora - przeczytaj koniecznie    (2017-02-03)     

Urząd Miasta Nowego Sącza/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w 2016r. otrzymał dotację od Wojewody Małopolskiego na realizację Programu pod nazwą „Nowosądecki system wsparcia osób w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji” w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Realizacja Programu zakłada utworzenie systemu wsparcia osób w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji na terenie Miasta Nowego Sącza, dzięki nawiązaniu współpracy partnerskiej    więcej
  
Rekrutacja do projektu - osoby niepełnosprawne    (2017-02-03)     

Zapraszamy mieszkańców miasta Nowego Sącza, korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, długotrwale chorych, wymagających pomocy, wsparcia w rozwiązywaniu problemów/trudności osobistych, rodzinnych, życiowych. W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci wsparciem specjalistycznym w obszarach: edukacyjnym, społecznym, zawodowym, zdrowotnym – w zakresie odpowiadającym indywidualnym potrzebom.    więcej
  
Oświadczenie Prezydenta Miasta    (2017-02-01)     

Ze zdumieniem zapoznałem się z informacjami wyemitowanymi przez Radio RDN, które publikując rozmowę z porannym gościem z dnia 31 stycznia br. po raz kolejny, w sposób dalece nieprecyzyjny, a miejscami wprost nieprawdziwy podnosi kwestię aplikowania Miasta Nowego Sącza o różne dofinansowania dla obszaru osób niepełnosprawnych. Po pierwsze, nie jest prawdą że Miasto Nowy Sącz od roku 2014 nie podejmowało środków z PFRON, potrzebnych na    więcej
  
Obradowała Rada Rynku Pracy    (2017-01-25)     

Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza podjęto plany działań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na rok 2017. Przewodniczący Rady Rynku Pracy Leszek Langer wraz z dyrektorem Sądeckiego Urzędu Pracy - Stanisławą Skwarło przedstawili członkom rady informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz dyskutowano na temat dostępnych środków Funduszu Pracy    więcej
  
Integracyjne kolędowanie    (2017-01-23)     

W Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Nowym Sączu odbył się VI Integracyjny Festiwal Kolęd i Pastorałek dla młodzieży i dzieci niepełnosprawnych, nad którym honorowy patronat objął prezydent Ryszard Nowak. Występy sceniczne, wokalne i teatralne oceniało jury, a nad wszystkim czuwał organizator wydarzenia - dyrektor Waldemar Bogacz. Przed widownią zaprezentowała się ponad setka utalentowanych młodych artystów, którzy zaprezentowali zarówno tradycyjne    więcej
  
Ułatwienia dla rodzin w składaniu wniosków on-line    (2017-01-20)     

Ministerstwa: Rodziny i Cyfryzacji digitalizują oraz uławiają składanie wniosków o pomoc dla rodzin. Wspólnie budujemy e-państwo, uławiamy Polakom życie. Dzieje się to na pięciu poziomach: Profil zaufany, służący do załatwiania on-line spraw urzędowych, można założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej Po sukcesie składania wniosków on-line o świadczenie 500+ za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w ten sposób wpłynęło do gmin ponad 615 tys. wniosków    więcej
  
O ubezpieczeniach dla pracujących emerytów    (2017-01-20)     

W Przeglądzie emerytalnym nie został poruszony temat podlegania ubezpieczeniom społecznym pracujących emerytów. Dokument nie przewiduje też zmian w tym zakresie. Obecnie pracujący emeryt, podlegający ubezpieczeniom społecznym może przeliczyć wysokość emerytury i uwzględnić w niej nowy staż pracy. Kwestia emerytur pomostowych, w tym wysokość składki na Fundusz Emerytur Pomostowych omówiona została w rozdziale IV.5. Przeglądu emerytalnego.    więcej
  
Pracowity czas przed Ministerstwem Rodziny     (2017-01-19)     

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbywa się przegląd resortów. Jest poświęcony podsumowaniu dokonań roku minionego, ale przede wszystkim zamierzeniom na rok 2017. - Rozmawiam z ministrami o planach ich resortów na obecny rok i dłuższych, o projektach merytorycznych, legislacyjnych, harmonogramie działań - mówiła premier Beata Szydło. Podsumowując rok 2016 w MRPiPS premier wspomniała o ogromnej pracy, włożonej w uruchomienie programu    więcej
  
To był dobry rok dla polskiej rodziny    (2016-12-30)     

Wprowadzenie rządowego programu "Rodzina 500 plus", minimalna stawka godzinowa, wzrost płacy minimalnej, likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki - to najważniejsze zmiany w 2016 roku, które wpłynęły na poprawę sytuacji polskich rodzin. - To był dobry rok dla polskich rodzin. Wprowadziliśmy rozwiązania, które dają rodzinom poczucie większej stabilności i bezpieczeństwa - powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.    więcej
  
Jarmark Bożonarodzeniowy otwarty!    (2016-12-18)     

Dzisiaj na sądeckim Rynku ruszył Sądecki Jarmark Bożonarodzeniowy. Z ofertą wystawców zapoznał się prezydent Ryszard Nowak, który podczas wydarzenia spotkał się z Józefem Pyzikiem, prezesem Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenia Handlu i Usług w Nowym Sączu. Prezydentowi towarzyszył również Leszek Langer, dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy. Inaugurację Sądeckiego Jarmarku Bożonarodzeniowego swoimi występami uświetnili podopieczni Szkoły    więcej
  
Spotkanie z Wojewodą Małopolskim    (2016-12-18)     

Przed kilkoma dniami w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie Wojewody Małopolskiego Józefa Pilcha z Pełnomocnikiem Prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka – Leszkiem Langerem. Tematem rozmowy było podsumowanie IX edycji konkursu Mój Sposób na Biznes. Rozmawiano też o sytuacji osób bezrobotnych na Sądecczyźnie. Wojewoda Małopolski otrzymał od sądeckich samorządowców specjalne podziękowanie za wspieranie obszaru    więcej
  
Nowe konkursy ministerialne    (2016-12-17)     

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków w konkursach, ogłoszonych na 2017 r., w ramach Programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - nowy wymiar 2020". Zainteresowani mogą ubiegać się o wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie    więcej
  
Nowe programy PFRON    (2016-12-15)     

W dniu 8 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjęła Uchwały zatwierdzające nowe programy, których celem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Są to: program "STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej", pilotażowy program "ABSOLWENT", pilotażowy program ""PRACA - INTEGRACJA". Serdecznie zapraszamy    więcej
  
Międzynarodowy Dzień Autyzmu    (2016-12-10)     

"Oswoić zmysły" to hasło tegorocznego Tygodnia Autyzmu, w Szkole Podstawowej nr 6 na nowosądeckim Zabełczu. w dniu 8 grudnia w szkole odbył się przegląd twórczości dzieci z klas specjalnych, do których uczęszczają dzieci autystyczne. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz miasta, między innymi zastępca prezydenta miasta Jerzy Gwiżdż i dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer. Zastępca prezydenta przypomniał, że szkoła    więcej
  
Pod skrzydłami Anioła    (2016-12-10)     

W piątek 9 grudnia, w siedzibie firmy Wiśniowski w Wielogłowach odbył się finał Wojewódzkiego Przeglądu Działań Artystycznych "Pod skrzydłami anioła". Przegląd składał się z konkursów: piosenki świątecznej, plastycznego i literackiego. Wśród wręczających nagrody byli: zastępca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech oraz dyrektor Leszek Langer. Zastępca prezydenta skierował do laureatów słowa gratulacji i uznania, nazywając ich "naszymi sądeckimi aniołkami".    więcej
  
Radość tworzenia ze Świetym Mikołajem    (2016-12-07)     

W hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, po raz dziewiąty odbył się Festiwal "Radość tworzenia ze Świętym Mikołajem". Wydarzenie zainaugurowało Jubileusz 50-lecia działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu. To właśnie ta placówka wraz ze Stowarzyszeniem "Tęcza" organizuje od dziewięciu lat mikołajkowe spotkania integracyjne. Przybyłych na festiwal gości przywitał dyrektor SOSW - Grzegorz Rams.    więcej
  
Miejski Dzień Integracji Uczniów    (2016-12-03)     

W Nowym Sączu, po raz czwarty odbył się Miejski Dzień Integracji Uczniów połączony z wizytą Motomikołajów z Forum Sądeckich Motocyklistów. Wydarzenie zgromadziło w Miasteczku Multimedialnym ponad 300 dzieci z przedszkoli i klas integracyjnych z terenu miasta. W spotkaniu udział wzięły zarówno dzieci zdrowe, jak i dzieci niepełnosprawne wraz z opiekunami, nauczycielami i rodzicami. Głównym organizatorem wydarzenia był Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak.    więcej